Treinpassen

Treinpassen

Flexi Pass 2 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 135,00   

Flexi Pass 3 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 185,00   

Flexi Pass 4 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 219,00   

Flexi Pass 8 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 315,00   

Flexi Pass 15 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 475,00   

Flexi Pass England 2 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 95,00   

Flexi Pass England 4 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 175,00   

Flexi Pass England 8 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 225,00   

Consecutive Pass 2 dagen 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 133,00   

Consecutive Pass 4 dagen 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 155,00   

Consecutive Pass 8 dagen 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 219,00   

Consecutive Pass 15 dagen 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 325,00   

Consecutive Pass 22 dagen 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 415,00   

Consecutive Pass 1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 489,00   

London Plus Pass 3 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 55,00   

London Plus Pass 4 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 105,00   

London Plus Pass 8 dagen/1 maand 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 139,00   

London Plus Pass 2 dagen/1 maand kind 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 29,00   

London Plus Pass 4 dagen/1 maand kind 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 55,00   

London Plus Pass 7 dagen/1 maand kind 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 69,00   

Southwest Flexi Pass 4 dagen 

24-02-2020 - 31-12-2020€ 155,00