Voorwaarden

Best of Britain Travel treedt, afhankelijk van het product, op als reisagent/touroperator.

De door de gecontracteerde reisorganisaties gehanteerde (ANVR/ABTA) voorwaarden prevaleren boven de voorwaarden van Best of Britain Travel.

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR onder deelnemersnummer 3399

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGR website

Omrekenkoers

Best of Britain Travel hanteert, indien van toepassing, bij het omrekenen van Britse Ponden naar Euro's, zowel voor uw aanbetaling als uw restantbetaling, de gemiddelde dagkoers met een marge van ca. 1%, afgerond op hele euro's.
Dit betekent dat uw restantbetaling hoger of lager kan uitvallen, indien de koers tussentijds wijzigt.
Korte uitleg:
Uw aanbetaling van 25% is gebaseerd op de op het moment van reserveren geldende wisselkoers.
Uw restantbetaling van 75% wordt berekend op basis van de wisselkoers zo’n 8-7 weken voor uw vertrekdatum.
Dit is het moment waarop wij u een verzoek sturen m.b.t. de restantbetaling.
Indien de koers is gestegen wordt uw restantbedrag naar boven bijgesteld. Indien de koers is gezakt, wordt uw restantbedrag naar beneden bijgesteld.
Wanneer het verschil (zowel naar boven als naar beneden) minder dan € 5,00 is, wordt het bedrag niet aangepast.
Wanneer u 100% heeft aanbetaald op het moment van reserveren, wordt er uiteraard geen koerswijziging toegepast.

Reserveren

1. Via onze website aangevraagde accommodaties worden direct definitief voor u gereserveerd wanneer deze beschikbaar zijn op het moment van uw aanvraag. Indien u tegelijkertijd vervoer heeft aangevraagd wordt uw accommodatie pas definitief voor u gereserveerd als ook het door u gewenste vervoer beschikbaar is.
Vanaf dit tijdstip zijn de annuleringsregels van toepassing.

2. Indien het door u aangevraagde niet beschikbaar is, wordt er uiterlijk op dezelfde werkdag telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen. Wij zullen nooit zonder overleg iets anders dan het door u aangevraagde reserveren.

3. Bij telefonische aanvragen houden wij de gewenste accommodatie drie kalenderdagen voor u in optie. U ontvangt daarvan een vrijblijvende offerte per e-mail. Bij reserveringen binnen 10 dagen voor vertrek is de reservering, indien beschikbaar, altijd direct definitief.

4. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen en tickets.

5. Na ontvangst van uw online reservering ontvangt u van Best of Britain Travel uiterlijk binnen twee werkdagen de factuur/bevestiging per e-mail met daarin uw reserveringsnummer, betalingsoverzicht en een overzicht van de door Best of Britain Travel voor u gereserveerde/bestelde producten.

6. De reserveringskosten voor accommodatie bedragen éénmalig (ongeacht het aantal accommodaties) € 17,50.
De reserveringskosten voor vervoer bedragen € 10,00.
Indien accommodatie en vervoer gelijktijdig worden gereserveerd bedragen de totale kosten slechts € 25,00 in plaats van € 27,50.

7. Voor elke reservering van vervoer + verblijf geldt een verplichte bijdrage aan het Calamiteitenfonds van € 2,50 per totale reservering.

Het voldoen van de reissom

1. Na ontvangst van de factuur/bevestiging dient per omgaande een aanbetaling gedaan te worden van 25% (met uitzondering van de extra's zoals hieronder vermeld) over het subtotaal van het vervoer en verblijf, vermeerderd met reserveringskosten en eventuele verzekeringspremies. Zulks altijd met een minimum van Euro 100,00 per reservering.
Voor openbaar vervoerkaarten, vluchten, autohuur, koplampstickers, theater- en attractietickets en alle passen geldt een aanbetaling van 100%.

2. De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor de datum van vertrek in ons bezit te zijn, tenzij anders is afgesproken. U ontvangt hiervoor tijdig een herinnering.

3. Bij reserveringen binnen 8 weken voor vertrek dient de totale reissom per omgaande te worden voldaan.

4. Er worden geen betalingen met credit card meer geaccepteerd.

5. Bij het niet tijdig voldoen van de reissom behoudt Best of Britain Travel zich het recht voor uw reservering te annuleren, waarbij de annuleringsregels onverminderd van kracht blijven. Tevens zal over het uitstaande bedrag wettelijke rente voor consumententransacties worden berekend. Deze bedraagt 2 %.

6. Het is uw verantwoordelijkheid om de factuur/bevestiging op onjuistheden te controleren en direct contact op te nemen bij onverhoopte onjuistheden. Best of Britain Travel is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voorkomen had kunnen worden door tijdig de bevestiging direct bij ontvangst te controleren.

Reisbescheiden

Indien aan bovenstaande betalingsverplichtingen is voldaan ontvangt u uw reisbescheiden uiterlijk tussen de 10 en 7 dagen voor vertrek.

Verplichte Reisdocumenten

1. Een geldig paspoort of geldige toeristenkaart
2. Automobilisten/motorrijders tevens een geldig rijbewijs, groene kaart, APK-keuringsrapport, NL-plaat en kentekenbewijs.
3. Informatie over visa is verkrijgbaar bij het Britse Consulaat in Amsterdam 020 - 676 4343

Reizen met uw huisdier naar Groot-Brittannië

U mag onder voorwaarden van het Pet Travel Scheme uw huisdier(en) meenemen naar Groot-Brittannië. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om te controleren of het huisdier aan alle voorwaarden voldoet (vraag uw dierenarts).

Overzicht van voorwaarden

Reisdagen

Bij het totaal aantal dagen (bijvoorbeeld 12 daagse rondreis) tellen de heen- en de terugreisdag, evenals eventuele overnachtingen aan boord altijd mee.

Annuleringskosten

Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten én u aan de voorwaarden voldoet, worden deze kosten uiteraard vergoed door uw verzekeringsmaatschappij

De annuleringsvoorwaarden kunnen per gecontracteerde aanbieder verschillen, maar in principe gelden de volgende annuleringskosten:


Vakantiewoningen via Hoseasons

 • boekingsdatum t/m 71 dagen voor aankomst: Minimaal de aanbetaling
 • 70 t/m 58 dagen voor aankomst: 50%
 • 57 t/m 44 dagen voor aankomst: 60%
 • 43 t/m 29 dagen voor aankomst: 75%
 • 28 t/m 9 dagen voor aankomst: 90%
 • 8 t/m 0 dagen voor aankomst: 100%
Vluchten en speciale aanbiedingen
100%

Travel Cards, Bustickets, Treintickets- en passen:
100% (de wet "kopen op afstand" is niet van toepassing)


Overige reisonderdelen
 • Tot 56 dagen vóór vertrek : Minimaal de aanbetaling
 • Tot 28 dagen vóór vertrek : 35 % van de totale reissom
 • Tot 14 dagen vóór vertrek : 50 % van de totale reissom
 • Tot 05 dagen vóór vertrek : 90 % van de totale reissom
 • 5 dagen t/m de vertrekdag : De totale reissom = 100%


Bovenstaande percentages zijn slechts een richtlijn en kunnen te allen tijde worden aangepast afhankelijk van de specifieke situatie.

Wijzigingen

Het wijzigen van speciale aanbiedingen en vakantiewoningen is in de meeste gevallen niet mogelijk.
Wijzigen van afvaarttijden, data e.d. is beperkt mogelijk en altijd met een minimum aan wijzigingskosten van € 15,- per wijziging.

Verzekeringen

U wordt sterk aangeraden direct bij reservering een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten.

Verzekeringen

Klachten of problemen

Mochten zich onverhoopt problemen voordoen of heeft u klachten tijdens uw verblijf, dient u direct contact op te nemen met de daarvoor verantwoordelijke persoon ter plaatse, zodat samen naar een acceptabele oplossing gezocht kan worden. Lukt dat niet, belt u dan direct ons kantoor in Nederland (indien gesloten een bericht en telefoonnummer achterlaten). Wanneer dit niet wordt nagekomen, vervalt daarmee automatisch elk recht op eventuele compensatie.

Aansprakelijkheid

Best of Britain Travel is uitsluitend agent van de diverse aanbieders, die elk hun eigen voorwaarden hanteren en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele schade welke door vermelde verzekeringen wordt gedekt, noch voor eventuele schade als gevolg van tekortkomingen en/of nalatigheden van de gecontracteerde firma's en/of hun vertegenwoordigers. Best of Britain Travel zet zich echter altijd in om te bemiddelen bij onverhoopte problemen.

Vergissingen en kennelijke fouten in alle publicaties die zijn uitgegeven en/of toegezonden door Best of Britain Travel binden Best of Britain Travel niet. Best of Britain Travel behoud zich het recht voor om in zulke gevallen eventuele correcties schriftelijk of mondeling aan de cliënt door te geven.

© Best of Britain Travel